Kalendář

Jak to funguje ?
  • Klikněte na den v kalendáři na který chcete přidat kurýrovi směnu, vyplňtě potřebné údaje a stiskněte tlačítko uložit.

    Pouze Administrátor může přidávat směnu kterémukoliv kurýrovi, jednotlivý kurýři mají na výběr při přidání směny pouze své jméno.
  • Každý kurýr si může přidat libovolný počet směn na daný měsíc a může si i své směny mazat a editovat. Směny se řadí od vrchu dolů na daném dni podle toho, který kurýr si směnu zadal dříve.
  • Pouze administrátor má možnost přidávat směnu kterémukoliv kurýrovi, mazat ji, nebo editovat.
  • Ke konci měsíce Administrátor projede kalendář a dokončí finální podobu kalendáře. Tzn. Zkontroluje zda na daný den není víc, nebo mín kurýrů než je třeba(pokud je víc, tak určí, který kurýr má přednost). A potvrdí kalendář jako hotový. V ten moment je kalendář uzamčený a může ho editovat již pouze Administrátor.
  • Po uložení kalendáře Administrátorem jako dokončený, se odešle všem kurýrům, kteří mají daný měsíc směnu emailem informace o potvrzení směn s jejich datumy a časy.
Nastavení šablony
Barevné schéma
Barva menu
Pozice rozvržení